Szelektív gyűjtés Állapotfelmérés Megismerés Tárgyi feltételek Személyi feltételek Ösztönző rendszer

Az iskolai hulladékkezelés

A téma tartalma:
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
Állapotfelmérés
Elmélet és gyakorlat megismerése
A tárgyi feltételek megteremtése
Személyi feladatok rögzítése
Az ösztönző rendszer

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Témanap
Hulladékválogatós
Hulladéktan

Elmélet és gyakorlat megismerése

A sikeres program fontos feltétele, hogy mindenki, aki az iskolában dolgozik, tanul, előbb ismerje meg az új módszer elméleti és gyakorlati hátterét.

Az első lépés az alapfogalmak tisztázása: szemét, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás (recycling), ártalmatlanítás. A második lépés az iskolában bevezethető szelektív hulladékgyűjtés folyamatának megismerése, melynek lényege, hogy a keletkező hulladékból különgyűjtéssel kiemeljük a veszélyes hulladékokat (elemek, filctollak, izzók, festékkazetta, stb.), a még hasznosítható összetevőket (papír, szerves hulladék, üveg, műanyagok, fémek, stb.), ezáltal csökkentjük az elszállítandó szemét mennyiségét és veszélyességét. A hasznosítható hulladékokból pedig másodlagos nyersanyagokat kapunk. Egyes anyagokat mi is hasznosíthatunk, pl.: a szerves hulladékból komposztot készíthetünk. Másokat átvevőhelyekre, hulladékudvarokba kell szállítani, ahonnan ezeket mint másodnyersanyagokat a megfelelő gyárakba szállítják, és új terméket készítenek belőlük. (Pl. a hulladékpapírból a papírgyárakban újrapapírt állítanak elő.)

A megismerési szakaszban a következő "tanuló"-csoportokat célszerű alakítani:

·        koordináló tanár(ok),

·        a tantestület,

·        technikai dolgozók (takarítók, kertész, karbantartó, portás, konyhai dolgozók, fűtő stb.) és adminisztratív dolgozók,

·        tanulók osztályonként.

Legfontosabb szerepe a koordináló pedagógusoknak van. Rajtuk, az ő felkészültségükön, a meggyőzőképességükön múlik az egész program sikere. Ezért kiemelkedően fontos, hogy alaposan tanulmányozzák át az oktatócsomag minden részletét. Valószínűleg nekik kell meggyőzniük az iskola vezetését a szelektív gyűjtés bevezetéséről, az oktatócsomag használatáról.

A tanárok felkészítése egy rendhagyó tantestületi értekezlet (esetleg továbbképzés) keretein belül oldható meg. Itt ismertethetik a részletes programot.

A technikai dolgozók felkészítése a koordináló tanár és a gazdasági vezető feladata lehet, akik megbeszélik a munkakörben történő változásokat, a megvalósítás elméleti és gyakorlati tennivalóit.

A gyerekek felkészítését az osztályfőnökök, tanárok végzik az osztályfőnöki órákon, témanapokon az oktatócsomag segítségével.

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu